EESTI SUOMEKSI ENGLISH DEUTSCH
 
Eesti Mõisate Ühendus
Welcome to Estonia
   
Eesti Mõisate Ühendus
 
 
1. Ajalugu
 
Mõisad on ikka erutanud Eesti inimeste meeli. Kuni 1865. aasta Eestimaa Rüütelkonna Maapäeva otsuseni võis siin mail mõisaomanikuks olla ainult aadliseisuse esindaja. Samas on aga juba 18. sajandi lõpust teada eestlasest mõisaomanik Mats Erdell Mulgimaalt.
19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kasvas mõisa ostnud eestlaste arv sedavõrd, et nad moodustasid oma esindusorganisatsiooni Eesti Mõisaomanikkude Ühenduse.
 
1919. a maareformi ajal jäid ka eestlastest mõisaomanikud oma ostetud varast ilma. 1920. aastatel suurenes eestlastest mõisaomanike arv taas – endistele omanikele tagastati maareformi käigus tasuta võõrandatud mõisamaadest 50 hektarilised talud - jäänukmõisad ning teiselt poolt – mõisasüdametest mõõdeti maad Eesti Vabadussõjas aktiivselt võidelnutele, sageli haritud ohvitseridele ja riigitegelastele. Mõisaomanike hulk täienes ka 1930. aastate majanduskriisi ajal.
 
Eestlastest mõisaomanike töö lõpetas 1940. aasta okupatsioon ja järgmise aasta küüditamine Siberisse.
 
 
1990. taasavanes eraisikutel taasavanes võimalus osta avaliku kasutuseta jäänud mõisaid. Osa mõisaid tagastati ka endistele omanikele või nende pärijatele kas tasuta või sümboolse tasu eest. Nii on Eestis taas mõisaomanikuks Wrangellid, Stenbockid, Rosenid, Rammid ja Taubed. Vanale kodumaale on tagasipöördunud ka Stryckid, Bockid (a.d.H Lachmes) jt ajaloolised perekonnad. Mõisaomanike hulk on suurenenud ning jõudnud tänaseks rohkem kui 100 isikuni-perekonnani. Uute eraomanike seas on eestlasi, soomlasi, sakslasi, norralasi, inglasi – traditsiooniliselt on tegu rahvusvahelise seltskonnaga.
 
Eramõisate omanike esindajatena kogunes 13. mail 2003 Tallinnas Eesti Kunsti-akadeemia Restaureerimiskooli ruumes 12 mõisaomanikku ja mõisahuvilist. Otsustati (taas)luua Eesti Mõisate Ühendus.
 
Eesti Mõisate Ühenduse asutajaliikmed on:
Jaanus Kiili, Imre Sooäär, Jaan Kriisa, Leo Aadel, Trivimi Velliste, Juhan Maiste ja Ellen Maiste, Sulo Muldia, Mart Helme ja Helle-Moonika Toming, , Mai-Liis Napa ja Martin Napa.
 
 
2. Tegevus
 
Eesti Mõisate Ühendus on eramõisate omanikke ning kõiki mõisahuvilisi ühendav vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon. Tema tegevust juhib üldreeglina kolmeks aastaks valitud 5-liikmeline juhtus, kes valib ka Eesti Mõisate Ühenduse esimehe.
 
Ühenduse tegevuse eesmärgiks on
  • mõisakeskuste taastamisele kaasa aitamine
  • mõisataastajate ja –huviliste ühendamine
  • mõisate, mõisaparkide ja ajaloo tutvustamine
  • Eesti mõisakultuuri arendamine ja propageerimine
  • maa-elu, loodussõbraliku eluviisi propageerimine
 
 
Ühenduse liikmed annavad võimalust mööda oma panuse euroopaliku ühiskonna heasse käekäikku, nad respekteerivad teisi religioosseid või filosoofilisi traditsioone ning tunnustavad end sellise vaimse traditsiooni järgijaks, mis tunnistab isiksuse väärikust ning välistab mistahes intolerantsuse ja selekteerimise.
 
Ühenduse liikmed peavad loomulikuks inimõiguste edendamist sõltumata päritolust, sotsiaalsest seisundist ja rassist, mõistavad abielu austusväärsust ja mõttekust, väärtustavad ühiskonna asjades suurema isikliku vastutuse võtmist, kõikide oma kohustuste hoolikat ja omakasupüüdmatut täitmist ning antud sõna pidamist.
 
Ühenduse liikmed väärtustavad haridust, pidevat enesetäiendamist ja vaimset ning hingelist valmisolekut täita kodanikukohust oma maa ja rahva ees.
 
Ühenduse liikmed hindavad traditsioonilist, kodumaa ja rahva keskset eluviisi, tervislikke eluviise ning elutervet rahvuslikku uhkust.
 
 
 
Eesti Mõisate Ühendus on 2006. aasta septembrist UEHHA, üle-euroopalise ajalooliste hoonete eraomanike katusorganisatsiooni, liige. See annab Eesti mõisaomanikele võimaluse luua kontakte Euroopa tasemel, saada osa ajalooliste hoonete restaureerimise ja uutele ülesannetele kohendamise kogemustest. Loomulikult ei saa alahinnata ka isiklike kontaktide tähtsust.
 
                                                                                  Jaanus Kiili
 
Estonian Manor Association

    BestIT OÜ