EESTI SUOMEKSI ENGLISH DEUTSCH
 
Kirjandus
Welcome to Estonia
   
RAAMATUID EESTI ALA MÕISATEST
Koostanud Jaanus Kiili ja Karmel Jõesoo
 
 
Järgnev raamatute valik on sissejuhatuseks teemadesse Eesti ala mõisad, mõisate eluolu ja majandus, mõisaomanikud. Põhjalikum süvenemine eeldab detailsemate käsitluste lugemist.
 

Aben, A. ed. Juhendeid vanade parkide korrastamiseks. Tallinn: 1970.

Aitsam, M. 1905. aasta Läänemaal. Eel- ja järellugudega. Tallinn: Autor kirjastus, 1937.

Alas, R. Järvamaa mõisad. Mis kusagil oli ja mis sellest järel on. Paide: Kuma kirjastus, 2009.

Alatskivi loss ja park (Balti Villa Rustica I). Tartu, 2003.

Brafmann, E. Pargid Eestis. Tallinn: Kirjastus “Eesti Raamat”, 1980.

Brotze, J. C. Estonica. Tallinn: Kirjastus Estopol OÜ, 2006.

Damier P.E., Pajus A. Eestimaa rüütelkonna vapiraamat. Tallinn 2007.
Dellingshausen, E. von. Kodumaa teenistuses. Eestimaa Rüütelkonna peamehe mälestused. Tallinn, 1994.

Felicius J.H. Eestimaa aadelkonna vapiraamat. Tallinn 2007.
German, G. Eesti mõisad ja linnused.

Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur. Historismist juugendini. Tallinn, 2003.

Hein, A. Eesti mõisad. 250 fotot aastaist 1860–1939. Tallinn, 2002.

Hein, A. Hüljatud mõisad. Tallinn, 1996.

Hein, A. Palmse. Palms – ein Herrenhof in Estland. Tallinn, 1996.

Hein, A. Viljandimaa mõisad. Viljandi, 1999.

Hein, A. Viron hylätyt kartanot - Baltian katoavaa kartanokulttuuria. Helsinki: Raud Publishing, 1998.

Jans, J. Kas oleme kohustatud wõõrandatud mõisate eest tasu maksma? Tallinn: “Ühenduse” kirjastus, 1926.

Kaaver, A. Maastikuaednik Georg Kuphaldt. Tallinn: 2003.

Kahk, J. Bauer und Baron im Baltikum.Tallinn, 1999.

Karindi, A. Elust mõisnike ajal 1503–1919. Luunja, 1999.

Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet. Eesti pargid 1. Tallinn: 2007.

Kinkar, F. Lehekülg Eestimaa kultuuriloost. Baltisaksa haridusseltsid Eestis 1905-1914. Olion, 2000.

Klingspor, C.A. von. Baltische Wappenbuch. Stockholm, 1882. Replica

Land Rolle des Herzogthums Ehstland welche auf befehl des Gerichtshofes der Civil Rechts Sachen vom 28 April 1792 von saemtlichen Kreis-Gerichten ist angefertigt worden (Thesaurus Historirae I). Tallinn, Eesti Ajaloomuuseum, 2007.

Laur, M. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710–1783). Tartu, 2000.

Lukas, L. Baltisaksa kirjandusväli 1890-1918. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakond. Tartu-Tallinn: 2006.

Lõugas, A. Baltisaksa portreekunst Eestis 1750-1900. Artiklite kogumik ja Eesti Kunstimuuseumis 1999 toimunud näituse kataloog. Tallinn-Helsinki: Raud Publishing Eesti.

Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tallinn, 1996.

Maiste, J. Tuldud teed edasi. Along the Trodden Path. Tallinn, 2007.

Maiste, J. Tuldud teed tagasi. Retracing steps. Tallinn, 2002.

Maiste, J., Nutt, N. Tartumaa mõisad. Näituse „Kaotatud paradiis“ kataloog. Tartu, 2005.

Mothander, C. Parunid, eestlased ja enamlased. Tartu, 1997.

Muinsuskaitseamet, Keskkonnaministeerium. Eesti parkide almanahh. Tallinn: 2007.

Naaber, V. Eesti ala mõisate nimestik. Tallinn: Kirjastus “Eesti Raamat”, 1984.

Neuschäffer, H. Schlösser und Herrenhäuser in Estland. Plön 1993.

Piilmann, S., Becker, P.G. Baltische Wappenexlibris. Tallinn–Gütersloh, 2002.

Pirang, H. Das Baltische Herrenhaus I. Die älteste Zeit bis um 1750. Riga, 1926.

Pirang, H. Das Baltische Herrenhaus II. Die Blütezeit um 1800. Riga, 1928.

Pirang, H. Das Baltische Herrenhaus III. Die neuere Zeit seit 1850. Riga, 1930.

Praust, V. Eestimaa kaunimad mõisad, lossid ja linnused. Tallinn, 2004.

Praust, V. Harjumaa mõisad. Tallinn, 2005.

Praust, V. Läänemaa mõisad. Tallinn, 2007.

Praust, V. Saaremaa mõisad. Tallinn, 2006.

Praust, V. Tartumaa mõisad. Tallinn, 2008.

Praust, V. Virumaa mõisad. Tallinn, 2005.

Pärtel, M. ja Konsa, S. Harjumaa mõisad. Printall.

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee. Kultuurimälestiste ja looduse kaitsest Rapla rajoonis. Rapla: 1965.

Reinaru, J., Buxhoeveden O.M.C. von, Buxhoeveden–Druda, S. von. Saaremaa (Oesel) ja Buxhoevedenid. Kuressaare–Arensburg, 2005.

Remmel, M.-A. Mõisalegendid. Harjumaa. Tänapäev, 2008.

Rohtmets, I. Kultuurilooline Eestimaa. Tallinn: Kirjastus “Varrak”, 2004.

Rosenberg, T. Eesti mõisad. Tallinn: Olion, 1994.

Rõõmussaar, H./ koost. Mälestusi ja ülestähendusi Keila-Joa mõisa ajaloost. Tallinn, 2006.

Saare, T. Eesti mõisnike vapid. Tallinn, 2006.

Saarist, T. ja Tõnisson, E. Paide rajooni ajaloo- ja kultuurimälestised. Tallinn: Kirjastus “Eesti Raamat”, 1986.

Sakk, I. Eesti mõisad. Reisijuht. Tallinn, 2002.

Servinski, M. ja Tuuleveski, U. Viljandimaa koolid mõisates aastal 2001. Viljandi: 2001.

Soom, A. Der Herrenhof in Estland im 17. Jahrhundert. Lund, 1954.

Särg, A. Harjumaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn, 2006.

Särg, A. Hiiumaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn, 2006.

Särg, A. Ida-Virumaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn, 2006.

Särg, A. Järvamaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn, 2005.

Särg, A. Kuulsaid Balti aadlikke. Tallinn, 2005.

Särg, A. Lääne-Virumaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn, 2007.

Särg, A. Raplamaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn, 2007.

Särg, A. Saaremaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn 2007.

Särg, A. Viljandimaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn, 2007.

Tamm, H. Põhja-Eesti pargid. Tallinn, 1972.

Taube, A. von ja Thomson, E. Baltisakslased Eestis ja Lätis. Baltisakslaste ajaloo lühiülevaade. Baltisaksa Kultuuri Selts, 1996.

Tenno, A. ja Maiste, J. Läbi aegade. Manor Houses of Estonia. Tallinn: 1996.

Thomson, E., Manteuffel-Szoege, Georg Baron. Schlösser und Herrensitze im Baltikum. Frankfurt am Main, 1959.

Toomet, K. 25 mõisa Raplamaalt. 2005.

Tuulse, A. Die Burgen in Estland und Lettland. Dorpat, 1942.

Ungern-Sternberg, W. Frh v. Geschichte der Baltischen Ritterschaften. Limburg/Lahn, 1960.

Vainu, E. Harju rajooni ajaloo- ja kultuurimälestised. Tallinn: Kirjastus “Eesti Raamat”, 1988.

Vasar, J. Die grosse Livländische Güterreduktion. Tartu (Dorpat), 1931.

Veiksar, A. Viljandi rajooni ajaloo- ja kultuurimälestised. Tallinn: Kirjastus “Eesti Raamat”, 1982.

Viirand, T. Eestimaa. Kultuurituristi teejuht. Kirjastus “Kunst”, 2004.

Wells, H. Eestimaa mõisate teejuht. 6 teekonda – 69 mõisat. Tallinn, 2001.

Whelan, H.W. Adapting to modernity. Family, caste and capitalism among the Baltic German Nobility. Kõln – Weimar – Wien, 1999.

Wistinghausen H. von (Hrsg). Zwischen reval und St.Petersburg. Erinnerungen von Estländers aus zwei Jahrhunderten. Weissenhorn, 1993.

Wistinghausen, W, von. Aus meiner näheren Umwelt. Eine estländische Kindheit vor 100 Jahren – Pilte minu lähemast ümbrusest. Üks lapsepõlv Eestimaal saja aasta eest. Tallinn, 1995.

Wrangell, W. Baron, Krusenstjern, Georg von. Die Estländische Ritterschaft ihre Ritterschaftshauptmänner und Landräte. Limburg/Lahn, 1967.

Zur Mühlen, P. von. Baltische Geschichte in Geschichten. Tallinn–Reval, 2006.

 
Estonian Manor Association

    BestIT OÜ